A+ R A-

Договори с НЗОК - Кл. пътеки

Списък на клиничните пътеки, за които Втора МБАЛ има сключен договор с НЗОК за 2018г.

 

 

1

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение над 18г.

2

17

Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания - над 18г.

3

18

Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания  с механична вентилация - над 18г.

4

20

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания - над 18 г.

5

24

Ендоваксуларно лечение на екстракраниални съдове - над 18г.

6

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване - над 18 г.

7

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение.

8

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик.

9

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с перистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение.

10

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация - над 18г.

11

30

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация - над 18г.

12

31

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит - над 18г.

13

32

диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда - над 18г.

14

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения - над 18г.

15

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик - над 18г.

16

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик - над 18г.

17

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация.

18

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18г.

19

40.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18г.

20

40.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18г.

21

41.2

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно.алергични заболявания на дихателната система при лица под 18г.

22

42.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18г.

23

42.2

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18г.

24

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система.

25

46

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст.

26

48

Диагностика и лечение на бронхопневмонията в детска възраст - за възраст над 28-ия ден от раждането

27

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст - за възраст над 28-ия ден от раждането

28

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза - над 18г.

29

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза - над 18г.

30

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив - над 18г.

31

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив - над 18г.

32

54

Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен-Баре/ - над 18г.

33

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми - над 18г.

34

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза - над 18г.

35

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи - над 18г.

36

64.1

Диагностика и лечение на миастенния гравис и миастенни синдроми при лица на възраст над 18г.

37

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест.

38

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестиален тракт.

39

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт - над 18г.

40

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит - над 18г.

41

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво - над 18 г и без код 88.74

42

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт - над 18г

43

73

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепотобилиарната система /ХБС/, панкреаса и перитонеума - над 18г.

44

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума - над 18г.

45

75

Диагностика и лечение на декомпенсирана чернодробни заболявания /цироза/ - над 18г.

46

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания - над 18г.

47

78.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18г.

48

79

Диагностика и лечение на заболявания на щиговидната жлеза - над 18г.

49

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

50

88.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18г.

51

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детска възраст - над 28-ия ден от раждането

52

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстойства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48ч.

53

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстойства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни.

54

244

Диагностика и лечение на херомагични диатези. Анемии - под 18г.

55

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции - над 18г.

56

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия.

57

262

Физикална терапия и рехабилитация при болести на централната нервна система.

58

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система.

59

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции - над 18г.

60

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат.

61

999

Наблюдение до 48ч. в стационални условия след проведена амбулаторна процедура.

 

   

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта