A+ R A-

О  Б  Я  В  А

„Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД набира доброволци – лекари, стажант - лекари, медицински сестри и санитари за работа с пациенти с COVID-19 инфекция. Желаещите да се включат в борбата с COVID-19 инфекцията да се обаждат на телефон 02/91 58 572 и/или 02/91 58 333.

 

О Б  Я В А

„Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД набира доброволци – лекари, стажант - лекари, медицински сестри и санитари за работа с пациенти с COVID-19 инфекция. Желаещите да се включат в борбата с COVID-19 инфекцията да се обаждат на телефон 02/91 58 572 и/или 02/91 58 333.

Публични покани до 15.04.2016

ПРИЕМАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД

  • Категория: Публични покани
  • Посещения: 3148

Утвърдил:

Изпълнителен директор:

/Доц. д-р Стефан Узунов /

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ

 В

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ

„ПРИЕМАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ

БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ  ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД”

 

Прочети още...

Публична покана

  • Категория: Публични покани
  • Посещения: 1828

Изпиране, изкърпване и гладене на болнично бельо, постелъчен инвентар и работно облекло за нуждите на ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД

 Протокол  Публикуван Понеделник, 03 Август 2015 

 

Прочети още...

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта