A+ R A-

ОБЯВА "ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободна длъжност за следната специалност:

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Четвъртък, 16 Май 2024 08:47
 • Посещения: 32

Лекар специализант по Кардиология – 1 брой.

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено висше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул.”Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите – 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572.

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/

Objava_spetsializanti.pdf

ОБЯВА "ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Сряда, 03 Април 2024 07:08
 • Посещения: 53

Лекар специализант по Образна диагностика - 1 брой;

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено виеше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки.

Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул.”Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите - 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572.

 

                                                                            ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:

                                                                                                                 /ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/

 

Objava_Rentgen.pdf

Protokol_konkurs_Obrazna_diagnostika.pdf

ОБЯВА "ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Четвъртък, 28 Март 2024 09:36
 • Посещения: 50

 

Лекар специализант по Нервни болести - 2 броя;

Лекар специализант по Кардиология – 3 броя.

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено висше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул.”Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите – 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572.

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/

Objava_specialz.pdf

Protokol_lekar_spetcializant_Kardiologia.pdf

 

На основание чл.89 и чл.90 от КТ във връзка с чл. 68, ал. 2, 3, 4 и 7 и чл. 70, ал. 1 от ЗЛЗ и чл. 2 от Правилник за УРПКНКОМЛДСЗГМС на "Втора МБАЛ-София” ЕАД ОБЯВЯВА конкурси за следните длъжности за срок до 3 години:

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Вторник, 19 Март 2024 09:04
 • Посещения: 103
 1. 1. началник Клиника по кардиология
 2. 2. началник Общо кардиологично отделение
 3. 3. началник Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения, контрол върху критични нарушения в хемодинамиката
 4. началник Отделение за инвазивна кардиология
 5. 5. началник Клиника по вътрешни болести
 6. началник Отделение по гастроентерология
 7. началник Отделение по пневмология и фтизиатрия
 8. началник Отделение по ендокринология и болести на обмяната
 9. 9. началник Клиника по педиатрия
 10. 10. началник Отделение по нервни болести
 11. 11. началник Клинична лаборатория
 12. началник Микробиологична лаборатория
 13. началник Лаборатория по трансфузионна хематология
 14. началник Отделение за образна диагностика
 15. 15. началник Отделение по клинична патология

16.началник Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

 1. началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 2. 18. Главна медицинска сестра
Прочети още...

"ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Сряда, 15 Ноември 2023 08:23
 • Посещения: 156

 

    Лекар специализант по Нервни болести - 1 брой.
    Лекар специализант по Гастроентерология - 1 брой;
    Лекар специализант по Кардиология - 2 броя;
    Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия - 1 брой; Лекар специализант по Педиатрия - 1 брой.
 Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено виеше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие:

 Документите се подават в деловодството на болницата - бул.”Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите - 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572.

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР: /ДОЦ. Д-Р СТЕФАНОВ

objava_spets_2.pdf

Protokol_Cardiologia.pdf

Protokpl_Gastro_Pnefnologia.pdf

 

ОБЯВА "ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Сряда, 02 Август 2023 05:20
 • Посещения: 186

 

"ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

Лекар специализант по Нервни болести - 1 брой.

Лекар специализант по Гастроентерология – 1 брой;

Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната - 1 брой;

Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия - 1 брой.

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено висше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул.”Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите – 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572.

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/

Objava_specializanti1.pdf

Protokol_Komisija_Endokrinologia.pdf

 

 

Лекари специализанти по Кардиология и Нервни болести

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Вторник, 13 Юни 2023 10:55
 • Посещения: 258

Обява_от_13.06.pdf

Протокол_от_проведен_конкурс_за_лекари_-специализанти_-_22.08.2023г_.pdf

 

ОБЯВА

 

"ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

Лекар специализант по Кардиология - 2 броя;

Лекар специализант по Нервни болести - 1 брой.

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено висше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул.”Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите – 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572.

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/

 

 

"ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Сряда, 21 Декември 2022 09:05
 • Посещения: 222

ОБЯВА
"ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:
Лекар специализант по Кардиология - 1 брой;
Лекар специализант по Педиатрия - 1 брой;
Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия - 2 броя;
Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено виеше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул.”Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите - 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572.

                                                            ИЗПЪЛН.ДИРЕКТОР: СТЕФАН УЗУНОВ

Objava_Lekari_specializanti.pdf

ОБЯВА "ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следната специалност

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Сряда, 06 Юли 2022 06:59
 • Посещения: 303

 

ОБЯВА

"ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следната специалност: Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия - 2 броя;

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено виеше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул.”Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите - 30 календарни дни след публикуване на обявата.

Тел. за справки: 02 9158572.

                                                                                 ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:                                                                                                   

                                                                                                                 ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ

 

Objava_spec_juli.pdf

ОБЯВА "ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Вторник, 10 Май 2022 13:00
 • Посещения: 315

Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия - 2 броя;

Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната - 1 брой;

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено виеше образование, придобити специалности /ако има такива/.

Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост.

Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул.”Христо Ботев” № 120, гр. София.

Срок за подаване на документите - 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572

 

                                                                                           ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:

                                                                                                                        /ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/

 

Obiava_spezial.pdf

ОБЯВА "ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Вторник, 05 Април 2022 12:47
 • Посещения: 313

Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия - 1 брой;

Лекар специализант по Педиатрия - 1 брой;

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено виеше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки.

Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул. ”Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите - 30 календарни дни след публикуване на обявата. Телефон за справки: 02 9158572

                                                                                 ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:

                                                                                              /ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/

Objava_specializant.pdf

 

"ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за специалност: Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Понеделник, 01 Ноември 2021 11:00
 • Посещения: 397

Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия - 2 броя

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено виеше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул.’'Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите - 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572.

                                                                                    Изпълн. Директор:

                                                                                                   /ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/

Objava_lekar_specializant_Pneumologia.pdf

"ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободна длъжност за следната специалност: Лекар специализант по Кардиология

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Сряда, 29 Септември 2021 05:34
 • Посещения: 378

    Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено виеше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - булЛХристо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите - 30 календарни дни след публикуване на обявата.

Тел. за справки: 02 9158572.

                                                                                                                            ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР,

                                                                                                                                                 /ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/


specializant_kardiologia.pdf

 

 

"ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следната специалност: Лекар специализант по Кардиология - 2

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Понеделник, 02 Август 2021 05:53
 • Посещения: 445

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено виеше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелсгво/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул."Христо Ботев" № 120, гр. София. Срок за подаване на документите -.30 календарни дни след публикуване на обявата.

Тел. за справки: 02 9158572.

                                                                                                                                 ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР,

                                                                                                                                                 /ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/

Objava_spets_Cardiologia.pdf

ОБЯВА "ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободна длъжност за следната специалност: Лекар специализант по Кардиология

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Четвъртък, 03 Юни 2021 08:41
 • Посещения: 449

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено виеше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул.”Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите - 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572.

Objava_specializanti06.pdf

"ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Понеделник, 10 Май 2021 05:40
 • Посещения: 510

 

 1. Лекар специализант по Гастроентерология - 1 брой;
 2. Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия - 1 брой;
 3. Лекар специализант по Нервни болести - 1 брой.

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено виеше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул."Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите - 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572.

 

objava_specializanti.pdf

ОБЯВА "ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120. На основание чл.89 и чл.90 от КТ във връзка с чл. 68, ал. 2,3,4 и 7 и чл. 70, ал. 1 от ЗЛЗ и чл.2 от Правилник за УРПКНКОМЛДСЗГМС на "Втора МБАЛ" - ОБЯВЯВА конкурси за следните длъжности за срок до 3 год

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Четвъртък, 18 Февруари 2021 08:05
 • Посещения: 1038

 

1.    началник Клиника по кардиология

2.     началник Общо кардиологично отделение     ,

3.     началник Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения, контрол върху критични смущения в хемо динамиката

4.     началник Отделение за инвазивна кардиология

5.     началник Клиника по вътрешни болести

6.     началник Отделение по гастроентерология

7.     началник Отделение по пневмология и фтизиатрия

8.     началник Клиника по педиатрия

9.     началник Отделение по нервни болести

10.     началник Клинична лаборатория

11.     началник Микробиологична лаборатория

12.     началник Лаборатория но трансфузионна хематология

13.     началник Отделение за образна диагностика

14.     началник Отделение по клинична патология

15        началник Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

16.       началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение

17. Главна медицинска сестра

1.1.     Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността началник клиника, отделение, лаборатория:

•     Да притежават образователно-квалификационна степен .магистър* по медицина;

•     Да имат придобита специалност по профила на клиниката/ отделението/лабораторията, за която кандидатът кандидатства.

•     Да а хабилитирани лица за клиниките за които кандидатстват.

•     Членство в БЛС;

•     Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер

1.2.     Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността главна медицинска сестра:

•     Да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "Магистър* по специалността "Управление на здравни грижи'; •Членство в БАПЗГ;

•     Компютърна грамотност;

•     Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер

2.     Необходими документи за участие в конкурса:

2.1.Заявление за участие в конкурса - в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;

2.2.      Професионална автобиография;

2.3.      Копие от диплома за завършено виеше образование. Медицина*;

2.4.       Копие от диплома за завършено виеше образование степен „бакалавър* или .магистър* но специалността „Управление на здравни грижи“ - за главна медицинска сестра;

2.5.      Копие от документ за придобита специалност;

 

2.2.     Копие от документ за дадено научно звание за началник клиниките;

2.3.     Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж;

2.4.     Удостоверение от РК на БЛС - оригинал;

2.5.     Удостоверение от БАПЗГ - оригинал - за главна медицинска сестра;

2.6.       Свидетелство за съдимост - оригинал;

2.7.       Други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.

2.8.       Всеки кандидат представя писмена програма на тема: „Тригодишна програма за развитие на..................... ...................... ./изписва се

наименованието на структурата/.

■    Писмената програма, следва да съдържа следните основни медицински и икономически показатели, които ще се отчитат всяка година от кандидатите и веднъж за три годишния период, както следва:

A.     Брой персонал по категории:

-настоящ;

-необходим(според финансовите резултати);

-предложение за оптимизиране;

-мерки за привличане на персонал;

-мерки за повишаване на квалификацията на персонала.

Б. Основни медицински показатели:

•        Брой легла за структурата - настоящи и предложение за оптимизация (където е приложимо);

.        Леглодни

•     Прием болни брой;

•     Използваемостта леглата в стационара в дни й %

•       Оборот на летата;

•     Изписани пациенти - брой. От тях оздравели, с подобрение, без промяна и влошени.

•     Болничен леталитет.

■    Среден престой на един пациент в дни.

-     Постигнати здравни резултати от медицинската дейност по отношение на медицинските стандарти %.

Всички по горе цитирани показатели следва да се представят за период от три години

B.     Основни икономически показатели

-     Анализ на икономическите показатели за последните три.._____ /изписва се наименованието на структурата/

-     Мерки за повишаване на приходите на._..... .... /изписва се наименованието на структурата/

-Мерки за намаляване на разходите на________ /изписва се наименованието на структурата/.

-      Мерки за увеличаване на използваемостта и устойчиво развитие на структурата с отчитане на положителни финансови резултати. Цялата информация за медицински и икономически показатели може да бъде получена след официалното и писмено поискване чрез Деловодството на лечебното заведение.

Г. Анализ на постигнатите цели за изминалия период - отнася се за кандидатите, които заемат длъжността до провеждане на конкурса.

3.     Провеждане на конкурса:

•     Първи етап - проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „Втора МБАЛ-София' ЕАД

•     Втори етап - събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

4.     Подаване на документи:

•     Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плик се поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис „Плик 1“ - съдържащ необходимите документи за участие и „Плик 2“ - съдържащ писмената програма.

•     Документите са подават всеки работен ден в Отдел „Деловодство* на „Втора МБАЛ-София* ЕАД

•     Документите се приемат до 15:30 часа на 30-я ден от публикуване на обявата.

5.     Срок на трудовия договор - до три години.

Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА "ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД:

ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ

OBIAVA_2021jp.jpg

 

 

ОБЯВА "ВТОРА МБАЛ-София" ЕАД, бул."Хр.Ботев" № 120 на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

 • Категория: Кариери
 • Публикувана на Понеделник, 14 Декември 2020 06:40
 • Посещения: 655

 1. Лекар специализант по Гастроентерология - 1 брой;
 2. Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната – 1 брой;

Документи за участие: Заявление за участие, професионална автобиография, копия от лична карта, диплома за завършено висше образование, придобити специалности /ако има такива/. Удостоверение за членство в БЛС, медицинско свидетелство/за постъпване на работа/, свидетелство за съдимост. Копие от трудови книжки. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите се подават в деловодството на болницата - бул.”Христо Ботев” № 120, гр. София. Срок за подаване на документите – 30 календарни дни след публикуване на обявата. Тел. за справки: 02 9158572.

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/

objava_spets.pdf

Obiava_specializanti.doc

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта