A+ R A-

Контакти

Адрес:

Ул. Христо Ботев 120
София 1202

България


Телeфони за връзка:

(+359) 2 9158 500


e-mail:

 

 

 

 

 

Форма за контакти

Напишете отговора: 2+2=
Емайл
Относно
Съобщение

Карта
Регистрация

ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД
ИН по ДДС BG 000689022

Банкова сметка:
ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN: BG47 SOMB 9130 1027 3753 02
BIC: SOMBBGSF

Уникален идентификатор: 2201211033

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта