A+ R A-

Стационарен прием

  • Категория: Медицински услуги
  • Посещения: 18287

Пациентите постъпват за стационарно лечение чрез направление за хоспитализация и амбулаторен лист, издадени от общопрактикуващ лекар или специалист от доболнична помощ, както и от екип  на ЦСМП. Приемът е планов и по спешност. За плановия прием е необходимо заплануване в съответния  Приемно-консултативен кабинет.

Прочети още...

Условия за прием

  • Категория: Медицински услуги
  • Посещения: 737

В болницата се осъществява планов и спешен прием.

 

ПЛАНОВ ПРИЕМ
Вие може да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от Приемно-консултативните кабинети и регистриране в листа на чакащите.
Необходими документи за планов прием:

 

Прочети още...

Диагностика

  • Категория: Медицински услуги
  • Посещения: 34154

Втора МБАЛ предоставя специализирана диагностично-лечебна дейност по следните медицински специалности: Кардиология, Педиатрия, Гастроентерология, Пневмология и фтизиатрия, Нефрология, Ендокринология, Неврология.

 

Прочети още...

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта