A+ R A-

Условия за прием

В болницата се осъществява планов и спешен прием.

 

ПЛАНОВ ПРИЕМ
Вие може да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от Приемно-консултативните кабинети и регистриране в листа на чакащите.
Необходими документи за планов прием:

 


Направление за хоспитализация- талон №7 от общопрактикуващ лекар или специалист
Амбулаторен лист от насочващ лекар
Лична карта или друг валиден документ за самоличност
Лична амбулаторна карта/ЛАК/ при необходимост от издаване на болничен лист
Резултати от извършени до момента изследвания, консултации и други медицински документи.
Ако не сте здравно-осигурено лице , заплащате лечението си по ценоразписа на болницата.
Ако имате допълнителна здравна застраховка, попитайте служителя на регистратура, дали болницата има договор с Вашия здравноосигурителен фонд.

 

СПЕШЕН ПРИЕМ
За прием по спешност не се изисква Направление за хоспитализация, единствено документ за самоличност.
Прием по спешност се извършва след преглед от дежурен лекар на пациентите , дошли сами или докарани с екипите на ЦСМП.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта