A+ R A-

Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

Сключени договори:

Булмар МЛ ООД.pdf 16.03.2018 г.

Медекс ООД.pdf 16.03.2018 г.

Про Фармация ЕООД.pdf 16.03.2018 г.

РСР ЕООД.pdf 16.03.2018 г.

Софарма Трейдинг АД.pdf  Ценово предложение.pdf 16.03.2018 г.

Търговска лига - НАЦ АД.pdf 16.03.2018 г.

Фьоникс Фарма ЕООД.pdf 16.03.2018 г.

Решение за прекратяване.pdf 14.02.208 г.

Решение - изпълнител.pdf 14.02.2018 г.

Доклад.pdf 14.02.2018 г.

Протокол 3.pdf 14.02.2018 г.

Съобщение до участниците.pdf 26.01.2018 г.

Протокол 2.pdf

Протокол 1.pdf 21.12.2017 г.

Reshenie.pdf  03.11.2017 г.

Obiavlenie.pdf 03.11.2017 г.

Documentacia.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 1 - Оферта и опис.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 2 - ЕЕДОП.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 3.1 - Техническо предложение.xlsx 03.11.2017 г.

Obrazec 4 - Декларация - съгласие с клаузите на договора.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 5 - Декларация - валидност на офертата.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 6 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 7 - Ценово предложение.xlsx 03.11.2017 г.

Prilojenie 1 - Техническа спецификация.xlsx 03.11.2017 г.

Prilojenie 2 - Финансов ресурс.xlsx 03.11.2017 г.

Prilojenie 3 - Проект на договор.docx 03.11.2017 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта