A+ R A-

Публична покана

  • Категория: Публични покани
  • Посещения: 2853
  • 06 Юли

Изпиране, изкърпване и гладене на болнично бельо, постелъчен инвентар и работно облекло за нуждите на ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД

 Протокол  Публикуван Понеделник, 03 Август 2015 

 

zaglavna stranica

pokana 2

pokana 1

pokana 3

 

Приложение 1 Pril_1______Teh. specifikacia.doc

Приложение 2 Pril_2______PREDSTAVIANE__ Admin.Svedenia_obrazec.doc

Приложение 3 Pril_3______OFERTA_ obrazec.doc

Приложение 4 Pril_4______Teh.predlozenie____obrazec.doc

Приложение 5 Pril_5_____ Cenovo predlozenie__obrazec.doc

Приложение 6 Pril_6_____ Dekl.Cl.47, al.1 i 5.doc

Приложение 7 Pril_7_____ Dekl. cl.56 al. 1 t.6.doc

Приложение 8 Pril_8_____ Dekl. cl.56 al.1 t. 12.doc

Приложение 9 Pril_9____ Dekl.za saglasie za podizpalnitel.doc

Приложение 10 Pril_10____ Dekl-cl.33 ,al.4.doc

Приложение 11 Pril_11____Proekt na Dogovor.docx

Приложение 12 Pril_12___ Spisak dokumenti _Obrazec.doc

Приложение 13 Pril_13___Obrazec za nadpisvane plika na ofertata.doc

Приложение 14 Pril_14_____ Dekl.Cl.47, al.5 pri podpisvane na dogovor.doc

 

d1

d2

d3

d3

d3

d3

d3

d3

d3

d3

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта