A+ R A-

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура, ползвана от „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 1335
  • 18 Сеп

Договор - Сапекс - БГ ООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Медимаг ЕООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Емикрон ЕООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Диамед ООД.pdf 26.10.2017 г.

Protokol -  публикуван на 03.10.2017.pdf

Информация.pdf публикувана на 18.09.2017 г.

Обява.pdf публикувана на 18.09.2017 г.

Описание на поръчката.docx публикувано на 18.09.2017 г.

Образец 1 - Оферта.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 2 - Информационен лист.doc публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 9 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП .docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 10.1 - Ценово предложение.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 10.2 - Ценово предложение.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx публикувано на 18.09.2017

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx публикувано на 18.09.2017 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx публикувано на 18.09.2017 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта