A+ R A-

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 735
  • 19 Юли

Договор - Медиклим ЕООД.pdf 02.09.2019 г.

Договор - МТИ ООД.pdf 02.09.2019 г.

Договор - Синмед България ООД.pdf 02.09.2019 г.

Протокол.pdf 06.08.2019 г.

Информация АОП.pdf 19.07.2019 г.

Обява.pdf 19.07.2019 г.

Документация за участие.pdf 19.07.2019 г.

Образец № 1 - Оферта и опис.docx 19.07.2019 г.

Образец № 2 - Информационен лист.docx 19.07.2019 г.

Образец № 3 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.docx 19.07.2019 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 19.07.2019 г.

Образец № 4.1. - Техническо предложение.xlsx 19.07.2019 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 19.07.2019 г.

Образец № 6 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 19.07.2019 г.

Образец № 7 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx 19.07.2019 г.

Образец № 8 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx 19.07.2019 г.

Образец № 9 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 19.07.2019 г.

Образец № 10 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 19.07.2019 г.

Образец № 11 - Ценово предложение.xlsx 19.07.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx 19.07.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx 19.07.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx 19.07.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf 19.07.2019 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.pdf 19.07.2019 г.

Приложение № 3 - Проект на Договор.docx 19.07.2019 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта