A+ R A-

„Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура ползвана от „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции“

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 937
  • 14 Окт

Договор - Дрегер Медикал България ЕООД.pdf  - 28.11.2019 г.

Договор - Емикрон ЕООД.pdf - 28.11.2019 г.

Договор - Марвена Диагностика ЕООД.pdf - 28.11.2019 г.

Договор - Медицинска Техника Инженеринг ООД.pdf - 28.11.2019 г.

Договор - Нова Медикъл ООД.pdf - 28.11.2019 г.

Протокол.pdf - 13.11.2019 г.

обаява.pdf - 14.10.2019 г.

информация_обява.pdf - 14.10.2019 г.

Документация.pdf - 14.10.2019 г.

 Образец 1 - Оферта_и_опис.docx - 14.10.2019 г.

Образец__2_-_Информационен_лист.docx - 14.10.2019 г.

Образец__3_-_Техническо_предложение.docx - 14.10.2019 г.

Образец__4_-_Декларация_по_ЗЗЛД.docx - 14.10.2019 г.

Образец__5_-_Декларация_чл._54_ал._1_т._1_2_и_7_ЗОП.docx - 14.10.2019 г.

Образец__6_-_Декларация_чл._54_ал._1_т._3-5_ЗОП.docx - 14.10.2019 г.

Образец 7 - Списък чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП.docx - 14.10.2019 г.

Образец 8 - Списък чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП.docx - 14.10.2019 г.

Образец 9 - Декларация чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП.docx - 14.10.2019 г.

Образец 10 - Декларация чл. 65, ал.3 от ЗОП.docx - 14.10.2019 г.

Образец 11- Декларация чл.3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx - 14.10.2019 г.

Образец 12 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx - 14.10.2019 г.

Образец 13.1 - Ценово_предложение.docx - 14.10.2019 г.

Образец 13.2 - Ценово_предложение.docx - 14.10.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx - 14.10.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП.docx - 14.10.2019 г.

Образец на Декларация по чл.66, ал.2 от ЗМИП.docx - 14.10.2019 г.

Приложение 1 - Техническа_спецификация.xlsx - 14.10.2019 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx - 14.10.2019 г.

Приложение 3 -Проект на договор.docx - 14.10.2019 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта