A+ R A-

„Доставка и монтаж на терапевтичен видеогастроскоп, съвместим с процесор Pentax EPK – i5000 за нуждите на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД“

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Публикувана на Петък, 01 Ноември 2019 09:22
  • Посещения: 897
  • 01 Ное

Договор - Тримед Медикал ООД .pdf  - 28.11.2019 г

Протокол.pdf - 25.11.2019 г.

Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти.pdf - 15.11.2019 г.

AOP - инф. за удължен срок за получаване на оферти.pdf - 15.11.2019 г. 

Обява.pdf - 01.11.2019 г.

Информация за публикувана обява.pdf - 01.11.2019 г.

Документация за участие.pdf - 01.11.2019 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx - 01.11.2019 г.

Образец 2 - Информационен лист.docx - 01.11.2019 г.

Образец 3 - Техническо предложение.docx - 01.11.2019 г.

Образец 4 - Декларация по ЗЗЛД.docx - 01.11.2019 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП.docx - 01.11.2019 г.

Образец 6 - Декларация чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.docx - 01.11.2019 г.

Образец 7 - Списък чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.docx - 01.11.2019 г.

Образец 8 - Декларация чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП.docx - 01.11.2019 г.

Образец 9 - Декларация чл.65, ал.3 от ЗОП.docx - 01.11.2019 г.

Образец 10 - Декларация чл.3 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРС.docx - 01.11.2019 г.

Образец 11 - Декларация чл.102 от ЗОП.docx - 01.11.2019 г.

Образец 12 - Ценово предложение.docx - 01.11.2019 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.docx - 01.11.2019 г.

Приложение 2 - Проект на договор.docx - 01.11.2019 г.

 Образец на Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП.docx - 01.11.2019 г.

Образец на Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП.docx - 01.11.2019 г.

Образец на Декларация по чл.66, ал.2 от ЗМИП.docx - 01.11.2019 г.

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта