A+ R A-

Болнична аптека

  • Категория: Болнична аптека
  • Посещения: 6915

Болничната аптека доставя качествени лекарствени продукти за нуждите на лечебното заведение.

Лицензирана е по ЗКНВП.

Ръководител: Магистър фармацевт Анна Любчова Тодорова

Телефони за контакт: (+359) 2 9158 538; (+359) 2 8317 047

Работно време: 8.00 - 16.00 ч.

Местоположение: четвърти етаж

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта