A+ R A-

Отдел "Финансово-счетоводно обслужване"

Началник на отдел: Венелина Иванова Василева, гл. счетоводител

Сектор "Счетоводство"

Екип:

Виолета Митова - счетоводител

Работно време: Ежедневно от 08.30 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: (+359) 2 91 58 513 и (+359) 2/91 58514

 

Сектор "Каса" и "ТРЗ"

Екип:

Татяна Величкова, Ивета Колева

Работно време: Ежедневно от 08.30 – 16.30 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: (+359) 2 91 58 525

 

Сектор "Прехрана"

Екип:

Вeнцислава Костова – инструктор хранене

Работно време: Ежедневно от 07.30 – 16.00 часа с 30 мин. обедна почивка

Телефон за връзка: (+359) 2 91 58 507

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта