A+ R A-

О  Б  Я  В  А

„Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД набира доброволци – лекари, стажант - лекари, медицински сестри и санитари за работа с пациенти с COVID-19 инфекция. Желаещите да се включат в борбата с COVID-19 инфекцията да се обаждат на телефон 02/91 58 572 и/или 02/91 58 333.

 

О Б  Я В А

„Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД набира доброволци – лекари, стажант - лекари, медицински сестри и санитари за работа с пациенти с COVID-19 инфекция. Желаещите да се включат в борбата с COVID-19 инфекцията да се обаждат на телефон 02/91 58 572 и/или 02/91 58 333.

„ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД ДАРИТЕЛИ

 1. „Универсал К” ООД 

5 шлема

 1. Иво Христов Петков

Маски еднократни

Предпазни очила

 1. Антон Ивайлов Маринов

Маски еднократни

Гащеризони

Качулки защитни

 1. БЛС – столична колегия

Електронен термометър

Ръкавици

Маски

 1. „Болкам груп” ООД

Кафе машина и кафе

 1. Митя Атанасов – роден във „Втора МБАЛ-София” ЕАД

Пробиотик за персонала – 33 опаковки

 1. Д-р Светлин Недков Цонев

40 бр. защитни шлема

 1. „Ай Ес Джи Би Джи” ЕООД

Защитни маски -  FFP2 - 120 броя

Защитни костюми – 100 броя

Ръкавици – 400 броя

10        Емил Петров Тренев

Латексови ръкавици – 1200 броя

 1. „Сдружение Лайънс клуб София-Витоша България”

Видео ларингоскоп флексибилен

Маски тип шлем – 50 броя

 1. „Вега Медикъл” ЕООД

Респиратори – 2 броя

 1. Община „Люлин”

Кръвно-газов анализатор

 1. Община „Сердика”

Система за он-лайн наблюдение на пациенти „Чек Пойнт”

 1. „Медицински център Пентаграм 2012”

Защитно работно облекло – 100 броя

Защитни калцуни – 100 броя

Очила предпазни регулируеми – 70 броя

 1. Столична община

Защитни маски FFP2 – 160 броя

Защитни маски FFP3 – 20 броя

Защитни очила – 80 броя

Лично защитно облекло – 120 броя еднократни + 60 броя за многократна употреба

Маски памучни за многократна употреба – 500 броя

Термометри електронни – 5 броя

Бързи тестове за COVID- 19 – 320 броя

 1. СРЗИ

Защитни гащеризони – 720 броя еднократни

Защитни маски без клапан – 820 броя

Защитни очила – 820 броя

Маски трислойни – 3500 броя

Ръкавици – 500 броя

Хидроксихлорокин табл. 200 мг. – 168 броя

Калцуни – 200 броя

 1. „Сдружение Лайънс клуб София-Витоша България”

Многопараметърен уред за дистанционен мониторинг на витални параметри – 3 броя

Мобилен рентгенографски апарат, модел МАС 32

 1. Район „Надежда”

Защитни облекла – 100 броя

Медицински маски /еднократни/ - 9 000 броя

Медицински маски N 95 - 500 броя

 1. „Адапт БГ” ООД

Медицински маски N 95 - 400 броя

 1. Национален оперативен щаб

Хлорокин фосфат табл. 250 мг. – 200 броя

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта