A+ R A-

Кабинет за спирометрия/ФИД/и КГА

  • Категория: Приемно- консултативни кабинети
  • Посещения: 1737

! Страницата е в процесна изграждане

Екип: 

Работно време: 

Местоположение: 

Тел. за контакти: 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта