A+ R A-

Медико-диагностични лаборатории

klinc labor

Клинична лаборатория

Отделение „Клинична лаборатория” е оборудвано с модерна апаратура на фирми, известни в областта на клинично – лабораторния анализ - HYCEL, TECHNICON, bioMerieux. Неотдавна заработи и нов биохимичен анализатор - COBAS INTEGRA 400+, осигуряващ по- високо качество и прецизност на изследванията.

Съвременната апаратура и висококвалифицираният екип са гаранция за точността на анализите и пълната безопасност за пациента.

 

В лабораторията се извършва пълна гама хематологични и биохимични изследвания както следват:

Хематологични

Биохимични

Туморни маркери

Серология

Антитела срещу sCov.2

Хемостатиологични

Завеждащ отделение: д-р Юлиана Байкова Фиковска (Нач. лаборатория)

Екип: Милена Ванкова (ст. мед. лаборант)

Телефони за контакти: (+359) 2 9158 550, (+359) 2 91 58 315

Работно време: 24 часа

Местоположение: I и ІІ – ри етаж блок Б

mikrobiologia

Микробиологична лаборатория

Лабораторията по клинична микробиология и болнична хигиена изолира и определя вида на инфекциозния причинител и неговата чувствителност към антимикробни средства.

Извършва диагностика на инфекциозни заболявания чрез посявки и директно изолиране, серологични и имунологични методики на широк кръг бактериални и гъбични причинители, както и някои вирусни такива /Rota virus при диарийния синдром, RSV при инфекции на горни дихателни пътища у деца, EBV серологично доказване при инфекциозна мононуклеоза.

Микробиологичната диагностика открива причинители на инфекции и насочва към подходящото лечение.

Ръководител: Началник микробиологична лаборатория - д-р Добринка Кирилова Иванова

Екип: Йорданка Цветкова (ст. мед. лаборант)

Телефон за контакти: (+359)2 9158 557, (+359) 2 91 58 535

Работно време: всеки ден от 8.00 – 14.00

Местоположение: на ІІ- ри етаж, Блок Б

 

Лаборатория по трансфузионна хематология

Ръководител: Лаборатория по трансфузионна хематология - д-р Диана Лазарова

Екип: д-р Зоя Василева (лаборант)

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта