A+ R A-

Приемно – консултативни кабинети

Приемно – консултативен кабинет за вътрешни заболявания

Осъществява се прием на пациенти със заболявания на гастроинтерстиналния тракт, пулмологични, нефрологични, ендокринологични и хематологични.

 

Екип: Албена Натова (ст. мед.сестра)

                    Нина Петрова  (мед. сестра)

Работно време: 24 часа всеки ден

Местоположение: партер

Тел. за контакти: (+359) 2 91 58 561; (+359) 2 91 58 562

 

Приемно – консултативен кардиологичен кабинет

Осъществява прием на пациенти със заболявания на сърдечно-съдовата система.

Екип: Вирджиния Илиева (мед. сестра)

Работно време: 08.00 – 14.00 ч.

Местоположение: партер

Тел. за контакти: (+359) 2 91 58 559

 

Приемно – консултативен кабинет за неврологични заболявания

Осъществява прием на пациенти с неврологични заболявания.

Екип:  Наталия Георгиева (мед. сестра)

Работно време: 07.30 – 14.00 ч.

Местоположение: партер

Тел. за контакти: (+359) 2 91 58 509

 

Приемно – консултативен кабинет за деца от 0 до 18 г. ненавършени

Осъществява прием на деца с пулмологични, нефрологични, неврологични и хематологични заболявания.

Екип: Ротационен принцип 

Работно време: 08.00 – 16.30 ч.

Местоположение: партер

Тел. за контакти: (+359) 2 91 58 554

 

 Консултативни пневмофтизиатрични кабинети  

         

Консултативен детско-юношески пневмофтизиатричен кабинет

 

Кабинет  за спидометрия/ФИД/и КГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта