A+ R A-

Клиника по Кардиология

Кардиологичната клиника структурата е организирана с общо кардиологично отделение, отделение за интензивно лечение на вътрешни заболявания, отделение по инвазивна кардиология и сектор за функционална диагностика с два подсектора

В клиниката се извършва диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания на сърдечно-съдовата система.

Началник клиника: доц. д-р Катерина Витлиянова

 

 cardio

Общо кардиологично отделение

Началник отделение:

Екип : д-р Емилия Панайотова Карчинова (ст. лекар-кардиолог), д-р Жозефина Георгиева Георгиева (лекар-кардиолог), Стоянка Ангелова Топалова (ст.мед.сестра)

Телефони за контакт: (+359) 2 9158 595

Работно време: денонощно

 Kardio intenzivno

Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения, контрол върху критични нарушения в хемодинамиката

Началник отделение: д-р Райна Ташева

Екип : Адриана Григорова Петрова (ст.мед.сестра)

Телефон за контакт: (+359) 2 9158516

Работно Време: денонощно

 katlab

Отделение за инвазивна кардиология

Началник: д-р Красимир Пандев

Екип: д-р Георги Димитров (старши лекар), д-р Райна Ташева (лекар-кардиолог), Аделина Милчева Милушева (ст. мед. сестра) 

Катетеризационната лаборатория разполага с ангиографски рентгенов апарат и екип с възможност за специализирани кардиологични и некардиологични диагностични и терапевтични процедури: Коронарографиии, аортографии , лява и дясна вертрикулография и др.

Във функционалния сектор се осъществяват електрокардиография, 24 часов ЕКГ мониторинг и RR мониторинг, Велоергометрия и ТТЕ и ТЕЕ ехокардиографии.

Местоположение: ІІ-ри етаж в стационарен блок

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта