A+ R A-

Отделение по Нервни болести

nevrologia m

 

Отделение по нервни болести е с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на неврологични заболявания. Ръководена през годините от доц. Дашин, проф. Узунов, доц. Пернов, проф. Иванова, асистент към клиниката е бил и доц. Никоевски, благодарение на които клиниката заема авторитетно място сред българската неврологична общност и в пациентските среди.

Телефони за контакт: (+359) 2 915 83 90

 

Диагностични възможности:
В отделението се работи по най-съвременните стандарти за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на централната и периферна нервна система, провеждат се невропсихологични консултации и двигателна рехабилитация съвместно с други звена.

Работата на отделението е организирана в „Отделение по нервни болести“ с „Легла за интензимно лечение“.

В отделението по нервни болести се оказва лечебнодиагностична помощ в планов, неотложен и спешен порядък на болни със заболявания на централната и периферната нервна система от цялата страна. Работи се по клинични пътеки на НЗОК. Извършват се електроенцефалография, електромиография, доплерова сонография на екстракраниални и мозъчни артерии.

В отделението има разкрита специализирана комисия със специалност "Нервни болести" за лечение със скъпоструващи медикаменти за някои неврологични заболявания с председател професор Красимир Генов

• Специализирана комисия за лечение на невропатна болка

• Специализирана комисия за лечение на пациенти с множествена склероза

Основни проблеми, които решава:
Провеждане диагностика и лечение на неврологични заболявания на пациентите, хоспитализирани в отделението и в останалите отделения  на Втора МБАЛ - София.

Медицински специалисти, които работят в клиниката:
Екип:

Началник на отделение: д-р Надка Самарджиева,

Анелия Григорова (ст.мед.сестра)

Телефони за контакт:

Началник отделение: (+359) 2 9158 533; Старши ординатор: (+359) 2 9158 352

Лекари: (+359) 2 9158 566

Работно време: денонощно

Местоположение: четвърти етаж на стационарен блок

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта