A+ R A-

Клиника по Вътрешни болести

vtr bolesti 1

Началник клиника: Доц. д-р. Валентин Иванов

Клиниката осъществява диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност при пациенти с остри и обострени хронични заболявания в областта на гастроентерология, хематология.

Осигурява ефективна и качествена медицинска дейност.

 

Към клиниката са функционално – диагностичните кабинети:

  1. Горна и долна ендоскопия
  2. Ултразвукова диагностика на коремни органи
  3. Функционално изследване на дишането и бронходилататорен тест
  4. Фибробронхоскопия  

    Ivanov VДоц. Валентин Иванов завършва ВМИ- София през 1975г. със специалност “ Магистър   по         медицина”. През 1983г. получава специалност „Вътрешни болести“, през 1985г. –   специалност   „Военно-полева  терапия“, а през 1988г. получава специалност   „Ендокринология и болести на   обмяната“. През 1992г. получава образователна и научна   степен “Доктор по медицина”, а през   1995г. му е присъдена научна степен – доцент.

  • 1981-1993г.- асистент, старши асистент, главен асистент в клиниката по „Ендокринология и болести на обмяната“ към ВМА;
  • 1999-2009г.- началник на клиника по „Ендокринология и болести на обмяната“ към ВМА;
  • 2009-2017г.- началник катедрата по „Пулмология и Ендокринология“, началник департамента „Военна терапия“;
  • 2017г.- до сега – началник клиниката по „Вътрешни болести“ към Втора  МБАЛ София.

Виж пълния текст >>

Началник на отделение по гастроентерология: д-р Николай Стефанов Цонев

Екип:  Полина Антонова Захед (ст. мед. сестра)

Телефони за контакт: (+359) 2 9158 523 

Работно време: денонощно 

Местоположение: І-ви етаж в стационарен блок

 Vt.klinika koridir

Отделение по ендокринология и болести на обмяната

Отделението диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза и хипофизата, както и ендокринно болни със съпътстващи сърдечносъдови, гастроинтестенални, белодробни и бъбречни заболявания.

 

 

Екип: н-к отделение д-р Красимир Хаджилазов (лекар-ендокринолог), Елена Йорданова Апостолова (ст.мед.сестра)

Hadjilazov

 Д-Р  КРАСИМИР КИРИЛОВ  ХАДЖИЛАЗОВ,

Завършил висше образование  по ,,МЕДИЦИНА“  в  МУ в гр. София  от  1989 г.  до  1995 г.

  Специализирал: ,,ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“  от 1997 г. до 2003 г. в МУ-София,   ,,ЕНДОКРИНОЛОГИЯ  И  БОЛЕСТИ  НА  ОБМЯНАТА“   от 2005 г.  до  2007 г.  в  ВМА-софия, ,,ЕХОГРАФИЯ   НА  ШИЙНА  ОБЛАСТ“   със  свидетелство  за професионална  квалификация   2010 г.  

Работил като лекар ординатор-терапевт в  ХХХ поликлиника  гр.София до  30.06.2000 г., впоследствие  като ОПЛ до  01.02.2010 г.  Междувременно като свободно практикуващ ендокринолог  от 20.06.2008 г. ,а от 01.03.2009 г. до 02.2014 г. в  ендокринологичен кабинет  в  болница  ,,Токуда“   като лекар ендокринолог   . От 08.02.2010 г.  до  30.04.2018 г. работил  в ВМА-София, клиника  ,,Ендокринология  и болести на обмяната“   като  лекар  ординатор- ендокринолог  .От  05.03.2014 г.  и  към  настоящия  момент  работи в МЦ ,,Полимед“ като лекар ендокринолог ,а  от 2018 г. и  във  Втора МБАЛ-гр.София  като лекар-ендокринолог  и  ,,Началник отделение  ендокринология  и болести на обмяната с дейности по  нефрология”.

Виж пълния текст >>

 

Телефони за контакт: (+359) 2 9158 581 

Работно време: 24 часа 

Местоположение: 3-ти етаж в стационарен блок

                                                                                                                             

Отделение по пневмология и фтизиатрия

Началник : д-р Бросек Халил Хасан

Екип:  д-р Борислав Лалов (лекар-пулмолог), Емилия Милева (ст. мед. сестра)

Работно време: 24 часа 

Местоположение: Партер 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта