A+ R A-

Клиника по Вътрешни болести

vtr bolesti 1

Началник клиника: Доц. д-р. Валентин Иванов

Клиниката осъществява диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност при пациенти с остри и обострени хронични заболявания в областта на гастроентерология, хематология.

Осигурява ефективна и качествена медицинска дейност.

 

Към клиниката са функционално – диагностичните кабинети:

  1. Горна и долна ендоскопия
  2. Ултразвукова диагностика на коремни органи
  3. Функционално изследване на дишането и бронходилататорен тест
  4. Фибробронхоскопия

Началник на отделение по гастроентерология: д-р Николай Стефанов Цонев

Екип:  Полина Антонова Захед (ст. мед. сестра)

Телефони за контакт: (+359) 2 9158 523 

Работно време: денонощно 

Местоположение: І-ви етаж в стационарен блок

 Vt.klinika koridir

Отделение по ендокринология и болести на обмяната

Отделението диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза и хипофизата, както и ендокринно болни със съпътстващи сърдечносъдови, гастроинтестенални, белодробни и бъбречни заболявания.

 

 

Екип: н-к отделение д-р Красимир Хаджилазов (лекар-ендокринолог), Елена Йорданова Апостолова (ст.мед.сестра)

Телефони за контакт: (+359) 2 9158 581 

Работно време: 24 часа 

Местоположение: 3-ти етаж в стационарен блок

                                                                                                                             

Отделение по пневмология и фтизиатрия

Началник : д-р Бросек Халил Хасан

Екип:  д-р Борислав Лалов (лекар-пулмолог), д-р Иванка Славова (лекар-терапевт), Емилия Милева (ст. мед. сестра)

Работно време: 24 часа 

Местоположение: Партер 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта