A+ R A-

История

"Втора многопрофилна болница за активно лечение - София" АД, по- известна като Втора градска болница, е открита на 22.12.1957 година и в края на 1958 година вече функционира пълноценно като многопрофилна градска болница.

 

В болницата работят 3 професори и 118 лекари. От тях над 90% са с една специалност, 30% имат втора специалност. Наред с лечебно-диагностична и профилактична дейност във всички клиники и отделения на болницата се извършват научни разработки, клинични изпитвания на медикаменти, обучения на стажанти и специализиращи лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, лаборанти.

 

През изминалите 50 години във Втора МБАЛ са работили изтъкнати представители на медицинската наука в следните области:

 

  • в областта на АГ заболявания - проф. Д. Радонов, проф. Б. Папазов, проф. Л. Яръков, проф. А. Атанасов, проф. А. Карагьозов, доц. В. Гунев и проф. Б. Стамболов /в момента/;
  • в областта на педиатрията - проф. Братанов, проф. д-р. Бобев, проф. Г. Гизов, доц. М. Иванова, ст.н.с. д-р Й. Бакалов, доц. В. Лалов, проф. Спасов /в момента/;
  • в областта на вътрешната медицина - проф. В. Цончев, проф. М. Василев, д-р Е. Бозаджиева, проф. В. Владимиров, доц. Г. Паникян, проф. Н. Алексиев, проф. А. Петров, проф. Мл. Григоров /в момента/;
  • в областта на неврологията - проф. Х. Хараланов, доц. В. Дашин, доц. Конст. Пернов, доц. Л. Иванова.

Благодарение на професионализма и напрегнатия труд на медицинския персонал от болницата - лекари, медицински сестри и акушерки, лаборанти, рехабилитатори, фармацевти, санитари, както и на целия административен и помощен персонал, болницата се утвърждава като едно от водещите здравни заведения в столицата. Болницата се намира на територията на община "Сердика" в центъра на София - бул. "Христо Ботев" № 120 пресечка с бул. "Сливница" в сграда на 6 етажа и сграда с обща застроена площ 3500 кв.м. и обща застроена и незастроена площ - 10000 кв.м.

 

Втора МБАЛ - София е първата болница в страната, сключила договор със здравната каса.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта