A+ R A-

Втора МБАЛ днес

Болницата се намира на територията на община Сердика, в центъра на София.

Разполага с 190 легла за активно лечение на гастроентерологични, ендокринологични, нефрологични, пневмологични, неврологични, детски, кардиологични заболявания и отделение по физикална терапия. Оборудвана е със съвременна медицинска апаратура.

 

Втора МБАЛ диагностицира, лекува и консултира, клинично изпитва лекарства и медицинска апаратура. Развива учебна и научна дейност. Издава експертизи за временна и трайна нетрудоспособност.

 

Съгласно разрешение за лечебна дейност, Втора МБАЛ осъществява диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, също така и  рехабилитация, диагностика и консултации, учебна и научна дейност в клиники и отделения, детски болести, неврология, анестезиология, интензивно лечение, физикална терапия и рехабилитация.

 

Акредитационната оценка на болницата е отлична – 5 звезди за срок от 5 години за цялостната дейност на лечебното заведение.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта