A+ R A-

Клинични пътеки

Списък на клиничните пътеки, за които Втора МБАЛ има сключен договор с НЗОК

Код КП Наименование на КП
1 16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение- над 18 г
2 17.1 Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания при лица над 18 години
3 18.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години
4 20.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
5 24 Ендоваксуларно лечение на екстракраниални съдове- над 18 години
6 25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване- над 18 години
7 26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интеревнционално лечение
8 27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
9 28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с перис гираща елевация на ST сеглемнт с интеревнционално лечение
10 29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация- над 18 години
11 30.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години
12 31.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години
13 32.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години
14 33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения- над 18 г
15 36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик - над 18 години
16 37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик - над 18 г
17 38 Диагностика и лечение на хронични обструктивни белодробна болест-остра екзацербация
18 39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
19 40.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма:средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст
10 40.2 Диагностика и лечение на бронхиална астмахредно тежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст
11 41.2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
12 42.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
13 42.2 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
14 45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
15 46 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст
16 48 Диагностика и лечение на бронхопневмонията в детска възраст - за възраст над 28-ия ден от раждането
17 49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст - за възраст над 28-ия ден от раждането
18 50.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години
19 51.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза- над 18 години
20 52.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години
21 53.1 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години
22 54.1 Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен-Баре/ при лица над 18 години
23 56.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години
24 61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза- над 18 години
25 64.1 Диагностика и лечение на миастенния гравис и миастенни синдроми при лица на възраст над 18 години
26 67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест
27 68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години
28 68.2 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години
29 69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години
30 70.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години -без код 88.74
31 71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години - без код 88.74
32 72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години
33 73.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепотобилиарната система /ХБС/, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години
34 74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години
35 75.1 Диагностика и лечение на декомпенсирана чернодробни заболявания /цироза/ при лица над 18 години
36 76.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години
37 78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
38 79.1 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години
39 84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години
40   Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години
41 88.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
42 104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения
43 111 Диагностика и лечения на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст" - над 28-ия ден от раждането
44 113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа
45 113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
46 254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчени проблеми за здравето- над 18 г
47 255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечна интервенции- над 18 години
48 261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
49 262 Физикална терапия и рехабилитация при болести на централната нервна система
50 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система
51 264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции - над 18 години
52 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно- двигателния апарат
53 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта