A+ R A-

Обяви за пациента

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

 • Категория: Uncategorised
 • Посещения: 1214

 

От 17.07.2019 година „Втора МБАЛ-София” ЕАД започва безплатни профилактични прегледи по 7 специалности: кардиология, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология, нефрология, педиатрия, нервни болести, пневмология и фтизиатрия-флуорографски прегледи.

Приемът ще се извършва след предварително записване на тел. 02/91 58 500 от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

График за провеждане през месеците юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2019 година:

Прочети още...

Проф. Д-р Красимир Генов

 • Категория: Uncategorised
 • Посещения: 11097

prof genovПроф. Д-р Красимир Генов, дм, дмн., завършва ВМИ- гр. Варна. От 1988 до 1989 г.- интернатура ВМА; 1991 – 1993 г. – клинична ординатура, ВМА; 1993 г. – специалност по неврология; 2003 г. – магистър по здравен мениджмънт; 2004 г. – защитена дисертация на тема ”Промени в когнитивните функции при болни с множествена склероза (клинико-психологично проучване”; 2005 г. – образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 03.01.19. Неврология; 2008 г. – научно звание „Доцент” по научна специалност 03.01.19. Неврология; 2008 г. – награден знак „За принос към Министерството на Отбраната” – За постигнати високи успехи във военното здравеопазване и във връзка с навършване на 50 год.; 2010 г. – публикуван в „Светила в Българската медицина” – Висша книжовна школа „Сириус 4”, В. Търново, ISBN:978-954-8582-33-9; 2012 г. – публикуван в „Бележити българи на съвременна България” – Висша книжовна школа „Сириус 4”, В. Търново, ISBN: 978-954-8582-35-3; “Who’s Who in Medicine and Healthcare” – 6 Edition, 2006-2007; “Medical Science Award of Excellence – 2011” – Multiple Sclerosis Research; Над 180 научни публикации в наши и чужди списания; 4 монографии; Участие в учебни помагала и учебници; Главен изследовател на проучвания за съвременно лечение на болни с множествена склероза; Председател на комисия за скъпоструващо лечение при болни с множествена склероза и невропатна болка; Национален консултант по неврология към МЗ; Бил е член на Академичния съвет на ВМА (до 11. 2018 г), член на етичната комисия при ВМА (05. 2017 г.), член на изпитна комисия на държавен изпит по специалност неврология, 2014 г. – награден знак „ Отлична служба към Министерството на Отбраната” – първа степен, Грамота „Лекарите на които вярваме” за 2012 г., 2014 г.,2015 г., 2016 г., 2017 г.; през 2015 г. – защитена дисертация на тема „Фактори, влияещи на когнитивното влошаване при болни с множествена склероза (клинико-психологично проучване)” и получава научна степен „Доктор на медицинските науки”, по научна специалност 03.01.19. Неврология. От 2016 г. – академична длъжност „Професор” по научна специалност 03.01.19 – „Неврология”.
От 2005 г. до м. ноември 2018 г. проф. д-р Красимир Розенов Генов, д.м., д.м.н. е бил началник на клиника „Нервни болести” към катедра „Нервни болести и Неврохирургия”, ВМА, София. От м. декември 2018 г. – началник на клиника „Нервни болести“ към Втора МБАЛ – София, ЕАД.

Квантиферонов тест

 • Категория: Uncategorised
 • Посещения: 8141

 

523184134 612x612

В клинична лаборатория към пневмофтизиатрични приемни кабинети се изработва квантиферонов тест. Това е имунологичен тест за откриване на туберкулозна инфекция.

Кръв за това изследване се взема всеки делничен ден без петък и предпразнични дни, от 08:00 до 12:00ч.

Теста е безплатен за жителите на гр. София. За целта пациентът трябва да се снабди с Бланка №119 МЗ, наричана още медицинско направление или "зелен талон" от личен лекар. За пациенти от други части на страната цената е 105 лв.

Резултатите се получават след минимум 3 дни от датата на вземане на кръв.

За справки: тел. 02/ 9158326

 

проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД"

 • Категория: Uncategorised
 • Посещения: 1423

eu soc logo op pe hr logoпроект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД"

На 27.02.2018г. ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД стартира проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на 444 заети лица в II МБАЛ - София и IV МБАЛ - София ЕАД, чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Основните дейности по проекта са:

Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на 83 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД.

Предоставяне на обучение за придобиване на ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" и 4 „Дигитална компетентност“ на 361 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД.

Очакваните резултати по проекта са:

Предоставено професионално обучение на 83 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД и придобита II СПК по професия 723020 Болногледач, специалност 7230201 Здравни грижи;

Предоставено обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" по английски език на 346 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД;

Предоставено обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на 15 заети лица в IV МБАЛ - София ЕАД.

Обща стойност на проекта: 380 105 лв., от които 323 089,25 лв. европейско и 57 015,75 лв. национално съфинансиране.

 

 


 

Проект № BG05M9OP001-1.021-0402-C01 "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД", се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

профилактични прегледи

 • Категория: Uncategorised
 • Посещения: 1540

„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД

Болницата обявява безплатни кардиологични прегледи месеците април, май и юни, всеки последен петък в часовете от 10.00 – 12.00 часа. Прегледите ще се извършват в Приемно-консултативен кабинет за кардиологични заболявания.

Прегледа включва: ЕКГ, измерване на кръвно налягане и преглед от специалист.

Записаните да носят налична документация, относно сърдечно-съдовият си статус.

Записване за преглед ежедневно на тел. 91 58 500 от 12.30 часа до 15.00 часа.

Дадите са:

24.04.2015 година

29.05.2015 година

26.06.2015 година

Процедури

 • Категория: Uncategorised
 • Посещения: 1326

Няма текущи процедури

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта