A+ R A-

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

 

От 17.07.2019 година „Втора МБАЛ-София” ЕАД започва безплатни профилактични прегледи по 7 специалности: кардиология, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология, нефрология, педиатрия, нервни болести, пневмология и фтизиатрия-флуорографски прегледи.

Приемът ще се извършва след предварително записване на тел. 02/91 58 500 от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

График за провеждане през месеците юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2019 година:

 

Клиника по кардиология

Клиника по кардиология на партера в Приемно-консултативен кабинет за кардиологични заболявания от 12.00 - 14.00 часа:

Месец юли на: 17, 24, 31;

Месец август на: 7, 14, 21, 28;

Месец септември на: 4, 11, 18, 25;

Месец октомври на: 2, 9, 16, 23, 30;

Месец ноември: 6, 13, 20, 27.

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Ендокринология и болести на обмяната - на 3-ти етаж в кабинета на Началник клиника по вътрешни болести и Началник отделение от 11.00 – 13.00 часа:

Месец юли на: 17, 24, 31;

Месец август на: 7, 14, 21, 28;

Месец септември на: 4, 11, 18, 25;

Месец октомври на: 2, 9, 16, 23, 30;

Месец ноември: 6, 13, 20, 27.

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Отделение по гастроентерология - на партера в Приемно-консултативен кабинет за вътрешни заболявания от 11.00 – 13.00 часа

Месец юли на: 18, 25

Месец август на: 1, 8, 15, 22, 29

Месец септември на: 5, 12, 19, 26

Месец октомври на: 3, 10, 17, 24, 31

Месец ноември: 7, 14, 21, 28

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Дейност по нефрология- на 3-ти етаж в кабинета на лекарите от 12.00 – 13.00 часа:

Месец юли на: 17, 24, 31

Месец август на: 7, 14, 21, 28

Месец септември на: 4, 11, 18, 25

Месец октомври на: 2, 9, 16, 23, 30

Месец ноември: 6, 13, 20, 27

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Клиника по педиатрия

Детски болести на партера в Приемно-консултативен к-т за детски болести от 10.00 – 12.00 часа:

Месец юли на: 17, 24, 31

Месец август на: 7, 14, 21, 28

Месец септември на: 4, 11, 18, 25

Месец октомври на: 2, 9, 16, 23, 30

Месец ноември: 6, 13, 20, 27

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Клиника по нервни болести

Нервни болести на партера в Приемно-консултативен кабинет за нервни болести от 12.00-14.00 часа:

Месец юли на: 18, 25;

Месец август на: 8, 15, 22;

Месец септември на: 11, 19, 26;

Месец октомври на: 10, 17 , 24;

Месец ноември: 14, 21, 28.

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

„Скринингово флуорографско изследване на състоянието на дихателната система”от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа:

Месец юли на: 22, 23, 24, 25, 26

Месец август на: 19, 20, 21, 22, 23,

Месец септември на: 16

Месец ноември: 4, 5, 6, 7, 27

Месец декември на: 2, 3, 4, 5

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта