A+ R A-

ОБЯВА профилактични прегледи по 5 специалности

 

Втора МБАЛ-София” ЕАД продължава безплатните профилактични прегледи по 5 специалности: кардиология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, пневмология и фтизиатрия и педиатрия.

 

График за провеждане през месеците август и септември 2021 година:

Клиника по кардиология

На партера в Приемно-консултативен кабинет за кардиологични заболявания от 12.00 - 14.00 часа

  • Месец август на: 5, 12, 19 и 29;

  • Месец септември на: 2, 9, 16, 23, 30;

КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ:

 

Ендокринология и болести на обмяната

На партера в Приемно-консултативен кабинет за вътрешни заболявания от 11.00 – 13.00 часа:

  • Месец август на: 4, 11, 18 и 25;

  • Месец септември на: 1, 8, 15 и 29;

 

Пневмология и фтизиатрия

На партера в Приемно-консултативен кабинет за вътрешни заболявания от 11.00 – 13.00 часа:

  • Месец август на: 3, 10, 17 и 24;

  • Месец септември на: 7, 14, 21, 28;

Отделение по нервни болести

На партера в Приемно-консултативен кабинет за нервни болести от 11.00-13.00 часа:

  • Месец август на: 4, 11, 18 и 25;

  • Месец септември на: 1, 8, 15 и 29

Клиника по педиатрия

На партера в Приемно-консултативен кабинет за детски болести от 11.00-13.00 часа:

  • Месец август на: 4, 11, 18 и 25;

  • Месец септември на: 1, 8, 15 и 29;

 

 

Приемът ще се извършва след предварително записване на Регистратура - тел. 02/91 58 500 от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

 

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта