A+ R A-

Заповед за безплатни профилактични прегледи по следните специалности: кардиология, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология, педиатрия, нервни болести, пневмология и фтизиатрия

На основание чл. 69, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните заведения, чл. 43, ал. 2, т. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения

                                                                                 НАРЕЖДАМ:
От 01.10.2022 г. до 30.11.2022 г. да се проведат безплатни профилактични прегледи по следните специалности: кардиология, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология,                                         педиатрия, нервни болести, пневмология и фтизиатрия, както следва:

Клиника по кардиология - на партера в Приемно-консултативен кабинет за кардиологични заболявания от 12.00 до 14.00 часа
• Месец октомври - 6, 13, 20, 27- д-р Неновски, д-р Карчинова, д-р Георгиева;
• Месец ноември - 3, 10, 17, 24 - д-р Неновски, д-р Карчинова, д-р Георгиева; Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа
Клиника по вътрешни болести
Пневмология и фтизиатрия - на партера в кабинета на Отделение по пневмология и фтизиатрия от 10.00 часа до 12.00 часа:
• Месец октомври - 4, 11, 18,25- д-р Халил 5,12,19, 26 - д-р Лалов
• Месец ноември - 1,8, 15, 22, 29 - д-р Халил 2,9,16, 23, 30 - д-р Лалов Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Гастроентерология - на 1-ви етаж в кабинета на началник отделение по гастроентерология от 12.00 - 14.00 часа
• Месец октомври - 5, 12, 19, 26 - д-р Костов
• Месец ноември - 2, 9, 16, 23 - д-р Иванова Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Ендокринология и болести на обмяната - на 3-ти етаж в кабинета на Началник клиника по вътрешни болести и Началник отделение от 11.00 до 13.00 часа:
• Месец октомври - 4, 18 - д-р Хаджилазов 11,25- доц. Иванов
• Месец ноември - 1, 15, 29 - д-р Хаджилазов 8, 22 - доц. Иванов
Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа


Клиника по педиатрия
Детски болести на партера в Приемно-консултативен к-т за детски болести от 11.00 до 13.00 часа:
• Месец октомври - 5,12, 19, 26 - проф. Спасов
• Месец ноември - 3, 10, 17, 24 - проф. Спасов Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Отделение по нервни болести
Нервни болести на партера в Приемно-консултативен кабинет за нервни болести от 11.00 до 13.00 часа:
• Месец октомври - 5, 12, 19, 26- д-р Гуленова
• Месец ноември - 2, 9, 16,23, 30 д-р Гуленова Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00 16.00 часа

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички началник клиники/отделения, старши мед. сестри, главна медицинска сестра и ръководител „Регистратура” за изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началник Отделение по нервни болести.

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР: Доц. Д-Р Стефан Узунов

PREGLEDI.pdf

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта