A+ R A-

Условия за прием

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ Е

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ /ОРИГИНАЛ/
ПРИ ПРИЕМАНЕ И ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА ОТ ЛЗ.

Ако състоянието Ви налага приемане в болницата, на "Регистратура" на Втора МБАЛ ще бъдете уведомени за възможностите по време на лечението и престоя Ви – избор на лекуващ екип, избор на стая и допълнителни удобства, както и за стойността на лечението ако се налага доплащане /при допълнителни услуги, за специфични консумативи и др./.

Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от Диагностично–консултативния ни блок/ДКБ/ по един от следните  начина:

1. Постъпване за болнично лечение с направление № 7 от общопрактикуващ лекар или лекар специалист.

2.Направление №7 за хоспитализация може да Ви бъде издадено и от болницата, ако лекарят от ДКБ прецени, че състоянието Ви е спешно, независимо дали сте се самонасочили или сте докарани с екип на ЦСМП. 

3. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление - срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

4. Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителя на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд и какво е Вашето покритие.


 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта